Nově vzikající strana bojují za své občany​

“Již nemůžeme přehlížet politickou scénu v naší vlasti a přístup politiků k roli, kterou jim svěřili do rukou občané. Znepokojuje nás, jak si občané zvykli, že je normální, aby si politici šli za vlastními zájmy, že se drží “koryt”, konají v zájmech svých nebo jejich blízkých a známých anebo jiný subjektů.”